Sven-Erik Bucht deltar i nordiskt ministermöte

I morgon, den 28 juni, träffas de nordiska jordbruks-, fiske-, livsmedels- och skogsbruksministrarna i norska Ålesund för bland annat diskutera antibiotikaresistens, matsvinn, bioekonomi, och tjuvfiske. Sverige representeras av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Ministrar och andra högnivåpolitiker från Nordens alla hörn träffas på onsdag i Ålesund i Norge för att diskutera det nordiska samarbetet i livsmedelsfrågor.

Under mötet kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, tillsammans med sina nordiska kolleger, bland annat diskutera den gemensamma politiken kring antibiotikaresistens och hur länderna tillsammans kan bidra med att lyfta frågan i EU och andra internationella sammanhang.

Ministrarna kommer dessutom att gå igenom ett utkast av den nordiska bioekonomiska strategin som initierades under Islands ordförandeskap 2014.

Under mötet ska ministrarna ta del av en summering av de rekommendationer som har kommit ur det nordiska matsvinnsprojekt som skett inom ramen för de nordiska statsministrarnas initiativ "Green Growth the Nordic Way".

En annan fråga som ligger högt upp på agendan är tjuvfiske där det nordiska ministerrådet ser stora möjligheter att föra frågan högre upp på FN:s dagordning. Frågan om tjuvfiske lyfte Sven-Erik Bucht dessutom tydligt för svensk del under FN:s Havskonferens i New York i början av juni. Förhoppningen är att få andra länder att gemensamt finna internationella lösningar på problemet med gränsöverskridande organiserad brottslighet i den globala fiskenäringen.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht samt närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng