Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige ökar stödet till FNs miljöprogram för att minska marin nedskräpning

Publicerad

Skräp i haven är ett enormt globalt miljöproblem. I samband med Havskonferensen i New York ansluter sig Sverige till FN-kampanjen Clean Seas, ett globalt initiativ för att minska marin nedskräpning. Regeringen ger också 14 miljoner kronor i särskilt stöd till FNs miljöprogram för deras arbete mot plast i haven.

– Haven är mänsklighetens livsnerv men de håller på att förvandlas till soptippar. Vi har ett gemensamt ansvar att agera, och det nu. Vi måste vända utvecklingen när det gäller plastavfall, skydda den biologiska mångfalden och bevara havens renhet och rikedom. Det är en investering i vår egen överlevnad, säger miljöminister Karolina Skog.

Kampanjen Clean Seas lanserades i januari 2017. Syftet är att runt om världen öka medvetenheten kring behovet av minskad marin nedskräpning. Behoven av åtgärder ser olika ut i olika delar av världen. På vissa håll saknas en väl utbyggd avfallshantering medan man på andra håll arbetar med utmaningar som rör allmänhetens medvetenhet om nedskräpningens effekter på miljön.

– Sveriges generositet och starka stöd kommer att hjälpa oss att intensifiera våra insatser och omsätta vetenskapliga rön till global medvetenhet och konkreta åtgärder, säger Erik Solheim, chef för FN:s miljöprogram.

Ökat ekonomiskt stöd

Anslutningen till Clean Seas innebär att Sverige stöttar kampanjen med 9 miljoner kronor, vilket därmed också är ett stöd till FN:s miljöprograms globala arbete inom området.

En stor del av det marina avfallet kommer från land. Därför är det nödvändigt att inte bara fokusera på det som redan hamnat i haven utan också på landbaserade föroreningar, det vill säga från källa till hav. Sverige satsar ytterligare 5 miljoner kronor som stöd till FN:s miljöprograms arbete med bland annat föroreningar från landbaserade källor.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.