Sverige skriver samarbetsavtal om stadsutveckling med Kina

Miljöminister Karolina Skog har undertecknat ett avtal om samarbete inom hållbar stadsutveckling med Kinas ministerium för bostäder, stads- och landsbygdsutveckling.

Att bygga hållbara och levande städer kommer att vara avgörande i omställningen till fossilfria samhällen världen över. Sverige och Kina har kommit överens om att dela och utveckla kunskap om lösningar och metoder för hållbart byggande och stadsutveckling.

– Urbaniseringen i Kina har hittills lett till omfattande miljöproblem. Nu finns ett ökande intresse att utveckla städer i en mer hållbar riktning och här ses flera svenska städer som föregångare. Det här avtalet ger svenska stadsutvecklingsaktörer en bred plattform att stå på i våra fortsatta relationer med Kina, säger miljöminister Karolina Skog.

Samarbetet kommer att handla om stadsutveckling och smarta lösningar, med målet att bidra till levande och hälsosamma städer. Avtalet pekar också ut energieffektiva, gröna och hållbara byggnader som ett särskilt samarbetsområde. Ett exempel på detta är träbyggande.

En arbetsgrupp med kinesiska och svenska företrädare får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur arbetet ska utvecklas.

– Om vi ska lyckas bygga attraktiva, hälsosamma och hållbara städer behöver olika intressen och perspektiv vara med i diskussionen om hur det ska gå till. Därför är det prioriterat för regeringen och för Sverige att olika samhällsaktörer involveras i det nya samarbetet, säger Karolina Skog.

Avtalet signerades i samband med det omfattande besök som Sverige just nu gör i Kina under ledning av statsminister Stefan Löfven. Den svenska delegationen omfattar en mängd svenska företag och flera centrala myndigheter på miljöområdet.

Kontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator