Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sverige undertecknar multilateral konvention om skatteavtal

Publicerad

Sverige har idag undertecknat en multilateral konvention för att implementera skatteavtalsrelaterade åtgärder från G20 och OECD:s projekt för att motverka erosion av skattebasen och vinstförflyttningar (BEPS-projektet).

- Den svenska modellen bygger på att alla bidrar till vår gemensamma välfärd. Sakta men säkert drar vi åt nätet kring de som skatteplanerar och fuskar med skatten, säger finansminister Magdalena Andersson.

BEPS-projektet är ett internationellt projekt för att motverka erosion av skattebasen och vinstförflyttningar. Projektet påbörjades 2013 och 2015 publicerades 13 rapporter samt ett sammanfattande dokument.

Vissa åtgärder inom ramen för BEPS-projektet kräver ändringar i ländernas bilaterala skatteavtal. Att ändra varje enskilt bilateralt skatteavtal skulle ta lång tid och mot den bakgrunden tillsatte OECD en arbetsgrupp med uppgift att utveckla ett multilateralt instrument som skulle möjliggöra för länder att snabbt göra ändringar i sina skatteavtal på de områden som berörs av BEPS-projektet.

Den 24 november 2016 antog arbetsgruppen texten i den multilaterala konvention som Sverige har undertecknat idag tillsammans med ett förklarande dokument (Explanatory Statement). Båda dokumenten finns publicerade på engelska och franska på OECD:s hemsida: www.oecd.org

Sverige har i samband med undertecknandet lämnat ett dokument till OECD med de svenska bilaterala skatteavtal som ska omfattas av konventionen och Sveriges inställning till konventionens artiklar. Detta dokument finns publicerat på OECD:s hemsida:
www.oecd.org

För att konventionen ska bli gällande kommer den att lämnas till riksdagen för godkännande.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Alf Engsbråten
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 84 53
e-post till Alf Engsbråten, via registrator
Anna Björkgren
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 42 97
e-post till Anna Björkgren, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.