Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige vill öka miljökraven på läkemedel

Publicerad

Sjukvårdsminister Annika Strandhäll vill se ett ökat miljöfokus på läkemedelsområdet på EU-nivå. Detta var något som Strandhäll särskilt tryckte på under dagens EU-hälsominstermöte. Hon diskuterade även frågan i ett särskilt möte med den nya franska socialministern Agnès Buzyn i Macrons regering.

Regeringen driver på för ökad miljöhänsyn inom läkemedelsområdet. För att öka miljöhänsynen krävs det förändringar av lagstiftning på europeisk nivå, eftersom läkemedelslagstiftningen är harmoniserad inom EU. Frågorna är viktiga då läkemedel kan ha miljöpåverkan, inte minst i samband med produktion av läkemedel. Läkemedel i miljön är också en viktig fråga utifrån ett hälsoperspektiv. Ett aktuellt exempel är att utsläpp av antibiotika kan bidra till att förvärra problemet med antibiotikaresistens.

På initiativ av den svenska regeringen diskuterades läkemedel och miljö på dagens hälsoministermöte med EPSCO-rådet. För att lyfta vikten av frågorna har Socialdepartementet och den svenska EU-representationen tidigare anordnat ett seminarium om läkemedel i miljön för andra EU-länders hälsoråd i Bryssel. EU-kommissionen planerar att ta fram en strategi om läkemedel i miljön, vilket ger ytterligare tillfälle att lyfta dessa frågor.

– Det är jätteviktigt att vi får till ökad miljöhänsyn inom läkemedelsområdet, inte minst med tanke på problemet med antibiotikaresistens. Miljöaspekten måste vara en del i policyarbetet om denna ödesfråga, säger sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

Läs mer om seminariet som anordnades: Sverige tar täten för att minska utsläpp av läkemedel

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00