Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Tommy Larsson leder översynen av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden

Publicerad

Regeringen har beslutat att utse Tommy Larsson till särskild utredare för översynen av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Översynen görs i syfte att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen.

En långtgående rätt att vidta stridsåtgärder bidrar till att säkerställa en hög grad av kollektivavtalstäckning, vilket i sin tur är nödvändigt för att den svenska arbetsmarknadsmodellen ska fungera. Konflikträtten ska därför vara fortsatt stark. Det förutsätter dock ett ömsesidigt förtroende mellan parterna och att de gemensamt tar ansvar för att modellen fungerar på avsett sätt.

Ett viktigt skäl för arbetsgivare att teckna kollektivavtal är den arbetsfred som kollektivavtalet medför. I de allra flesta fall har också arbetsgivare som tecknat kollektivavtal kunnat räkna med att vara fredade från stridsåtgärder. En utveckling där arbetsgivare riskerar att drabbas av stridsåtgärder trots att de redan har ett kollektivavtal kan äventyra den svenska arbetsmarknads-modellens legitimitet.

Tommy Larsson ska se över om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i en situation där arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal eller där skälet för att vidta stridsåtgärder är något annat än att uppnå ett kollektivavtal. Rätten att vidta sympatiåtgärder, det vill säga stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att stödja en lovlig konflikt mellan andra parter, omfattas inte av utredningsuppdraget.

Tommy Larsson tillträder som särskild utredare den 1 juli och uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2018. Tommy Larsson är idag ämnessakkunnig på Arbetsmarknadsdepartementet, där han arbetat med frågor kopplade till entreprenörsansvar. Han har en bakgrund som arbetsrättsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), utredningssekreterare i Lavalutredningen och rättssekreterare i Arbetsdomstolen.

Till utredningen kommer även Lars Gellner, tidigare arbetsrättsjurist på Svensk Näringsliv, och Ronny Wenngren, tidigare förhandlingschef på Elektrikerförbundet, att knytas. Båda har lång erfarenhet av den svenska arbetsmarknadsmodellens funktionssätt.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Tf pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1166562
e-post till Karin Boman Röding