Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Två nya regeringsuppdrag banar väg för cykling

Publicerad

Regeringen har beslutat om två uppdrag till Trafikverket inom ramen för regeringens cykelstrategi. Det första uppdraget innebär att Trafikverket inom ramen för arbetet med det nationella cykelrådet ska följa upp utvecklingen inom cykling hos berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå. I det andra uppdraget ska Trafikverket ta fram målgruppsanpassat informations- och utbildningsmaterial för att främja ökad och säker cykling. Särskilt prioriterade målgrupper är barn, unga, nyanlända och andra grupper av utrikes födda.

Regeringen vill främja ett ökat och säkert cyklande. Det kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidrar till en bättre folkhälsa.

– Regeringen vill att cykling ska vara ett transportmedel som många fler använder för att ta sig till jobbet, skolan eller fritidsaktiviteter. För att främja en ökad och säker cykling behöver vi både få en bättre bild om cyklingens utveckling men det behövs också riktade insatser kring information och utbildning. Vi vill i det fortsatta arbetet prioritera grupper där cykling har potential att öka såsom bland barn, unga och nyanlända, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att inom ramen för arbetet med det nationella cykelrådet beskriva cyklandets utveckling och arbetet som genomförs för ökad och säker cykling hos berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet i samband med det nationella cykelbokslutet.

Det andra uppdraget innebär att Trafikverket ska ta fram målgruppsanpassad information- och utbildningsmaterial som kan användas i projekt som syftar till att främja ökad och säker cykling bland barn, unga, nyanlända och utrikes födda. Berörda ideella organisationer samt länsstyrelsen i Jönköpings län ska ges möjlighet att lämna synpunkter och delta i arbetet. Trafikverket ska även inhämta information från Statens skolverk. Trafikverket får 1 miljon kronor för att genomföra uppdraget. Det ska redovisas till Regeringskansliet senaste den 15 januari 2018.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.