Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Skolverket att hantera statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram

Publicerad

Regeringen satsar på att stärka introduktionsprogram vid utsatta gymnasieskolor. I vårändringsbudgeten för 2017 föreslog regeringen att 150 miljoner kronor ska avsättas för programmen. Nu har regeringen beslutat om villkoren för statsbidraget.

Statsbidraget får lämnas med högst 2 miljoner kronor till en huvudman som har minst 15 elever på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Ansökan om bidrag kommer att hanteras av Skolverket.

- Introduktionsprogrammen växer och regeringen stärker gymnasieskolornas förutsättningar till exempel när det kommer till personal eller samverkan med det civila samhället. I och med vårändringsbudgetens extra tillskott på 150 miljoner kronor hoppas vi att fler elever ska bli behöriga till nationellt program, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.       

Utgångspunkten för satsningen på utsatta gymnasieskolors introduktionsprogram är att medlen fördelas utifrån de behov som finns hos huvudmännen.

Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00