Uppföljande samtal med parterna om kompetensförsörjning

Rätt utbildad arbetskraft är avgörande för svensk tillväxt, jobb och välfärd och kompensförsörjningen är en prioriterad fråga för regeringen. Därför har statsminister Stefan Löfven träffat arbetsmarknadens parter för ett uppföljande samtal om den framtida kompetensförsörjningen. På samtalet medverkade statsråden Ylva Johansson, Mikael Damberg, Anna Ekström, Peter Eriksson och Helene Hellmark Knutsson.

Svensk arbetsmarknad utvecklas starkt, efterfrågan på arbetskraft är stor och inom allt fler sektorer råder brist på arbetskraft. När lediga tjänster inte kan tillsättas hindrar det företags möjligheter att växa och skapa fler jobb.

För att klara den framtida kompetensförsörjningen är dialog med arbetsmarknadens parter och branscherna viktig. I november 2016 hölls ett första samtal med de centrala parterna om hur politiken på området kan utvecklas. På mötet framfördes ett antal förslag på insatser och åtgärder för att komma tillrätta med svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt utbildning och erfarenhet. Under torsdagen den 8 juni genomfördes ett uppföljande samtal om kompetensförsörjningen.

Regeringen delar i stort parternas beskrivning av problemen. Efter tidpunkten för det första samtalet med parterna har en rad åtgärder vidtagits. Regeringen har bland annat gett tydligare mål till Arbetsförmedlingen om att öka antalet som går från arbetsmarknadsutbildning till jobb eller fortsatta studier, fattat beslut om studiestartsstöd för arbetslösa som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och fortsatt arbetet med snabbspåren för att matcha nyanlända med olika branschers kompetensförsörjningsbehov. Det finns både utmaningar och stora möjligheter med snabbspåren.

Arbetsförmedlingen måste fortsätta sitt förbättringsarbete med att hitta och mer kvalitativt kartlägga kompetens hos potentiella deltagare i snabbspåren. Regeringen ser över anställningsstöden, har tillsatt en utredning om CSN-lån för körkort samt gett Delegationen unga till arbete ett utvidgat uppdrag att främja samverkan kring nyanlända, med fokus på unga nyanlända, i syfte att påskynda etableringen i arbetslivet.

Kontakta respektive statsråds pressekreterare för eventuella kommentarer.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692
e-post till Daniel Ferreira
Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson
Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00