Utredare föreslår förstärkt vårdgaranti i primärvården

Dagens vårdgaranti i primärvården ska ersättas av en behovsstyrd garanti där en medicinsk bedömning garanteras inom tre dagar istället för dagens sju. Bedömningen kan göras av en läkare eller annan legitimerad vårdpersonal inom primärvården. Det föreslår utredare Anna Nergårdh bland annat i ett första delbetänkande som idag lämnas över till regeringen.

Utöver en förstärkt vårdgaranti föreslås tre nya principer som ska styra hälso- och sjukvården; vården ska vara lätt tillgänglig för kontakt och besök, den ska organiseras nära befolkningen och vården ska ges som öppenvård i första hand.

Principerna ligger i sin tur till grund för en målbild för omstruktureringen av hälso- och sjukvården, som utredningen föreslår.

Slutligen presenteras en färdplan för att uppnå målbilden fram till år 2027. En prioriterad del i omställningen blir utformandet av ett nationellt uppdrag för primärvården.

- Regeringen vill se en skärpt vårdgaranti där tiden för vård och behandling blir så kort som möjligt för patienten. Utredningens förslag stämmer väl in i det arbete med en mer tillgänglig och nära vård som regeringen redan inlett med hjälp av bland annat professions- och den planerade patientmiljarden. Jag kommer nu noga att överväga förslagen, säger sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

- Förslagen vi lägger i delbetänkandet ligger till grund för utredningens fortsatta arbete. Nu tar vi oss ann det viktiga arbetet med ett nationellt uppdrag för primärvården. En stark primärvård är grunden för en jämlik hälso- och sjukvård, säger utredare Anna Nergårdh.

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00