Utrikesdepartementet i Almedalen

Utrikesdepartementets statsråd och andra tjänstemän medverkar under Almedalsveckan i olika seminarier och evenemang. Utrikesdepartementet arbetar med frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter, utrikes- och säkerhetspolitik, internationellt utvecklingssamarbete samt handel och främjande.

EU- och handelsminister Ann Linde, kabinettssekreterare Annika Söder samt statssekreterarna Ulrika Modéer och Eva Svedling kommer att delta i Almedalen.

Nedan följer ett urval av engagemangen i Almedalen.

EU- och handelsminister Ann Linde:
"Hur ledarskap för hållbarhet kan vända kris till framgång", Hagainitiativet, Stockholm Environment Institute
Måndag 3 juli kl 09.45-10.45
Plats: Länsstyrelsens Trädgård, Korsgatan 4

"Vinna eller försvinna i Asien – vad krävs för att inte missa Asiens tillväxtpotential?", Dagens Industri och BuS
Måndag 3 juli kl 13.00–14.00
Plats: Dagens industris arena vid Donners plats

"Brexit – What does it mean to Ireland, Sweden and the future of the EU?", Europaparlamentets informationskontor
Tisdag 4 juli kl 14.10 – 14.45
Plats: Europatältet

"Nyckeln till exportframgång - har vi kvar den?", Almi, Business Sweden, EKN, SEK
Onsdag 5 juli kl 13.30–14.00
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Läs mer om Ann Lindes program i Almedalen.


Annika Söder, kabinettssekreterare:
"Nonviolence and International Law – Tools for a just Peace in the Conflict on Palestine", Svenska Kyrkan
Tisdag 4 juli kl 14.30–15.20
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

"Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd", Svenska FN-förbundet, Rädda Barnen, Läkare utan gränser, Amnesty
Tisdag 4 juli kl 15.00–15.40
Plats: Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3C

"Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik – 2017?", Concord Sveriges arbetsgrupp för Jämställdhet
Onsdag 5 juli kl 09.00–09.45
Plats: Sverige i Världen-torget, Donnersgatan 6

"Ett hotat FN? – Politiska trender, globala värden och behovet av starkt ledarskap", Dag Hammarskjöld Foundation, FN-förbundet, UNDP, UNICEF Sverige och UN Women nationell kommitté Sverige
Onsdag 5 juli kl.13.00–13.45
Plats: Sverige i Världen-torget, Donnersgatan 6

"Krig, konflikt och migration - vad är EU:s roll?", EU-kommissionen
Onsdag 5 juli kl 15.00–15.45
Plats: Europahusets paviljong, mittemot Kallis, Strandvägen, H514

"Kulturens roll i en feministisk utrikespolitik", Kultur i Almedalen/ Bohm Bohm Room
Onsdag 5 juli kl 16.00–16.45
Plats: Länsteaterns scen, Bredgatan 10

Statssekreterare Ulrika Modéer:
"Sex, makt och kontroll – hur världspolitik och myter sätter stopp för utveckling och jämställdhet", PLAN/RFSU
Måndag 3 juli kl 09:00–09:45
Plats: Donnersgatan 6

"Internationellt perspektiv på fattigdom och funktionshinder", My Right
Tisdag 4 juli kl 10:45–11:30
Plats: Birgers gränd 1

"Paneldebatt Agenda 2030-Delegationen", Agenda 2030-delegationen
Tisdag 4 juli kl 11:30–12:15
Plats: Korsgatan 4

"The right to safe sex – Swedish aid for global health", Global Utmaning
Tisdag 4 juli kl 15:00–15:45
Plats: Donnersgatan 6

"10 ways to create more inclusive cities for refugees – innovations from Sweden, Kenya and Uganda", Swedish International Centre for Local Democracy
Onsdag 5 juli kl 09:00–10:00
Plats: Hamnplan 1

"Agroforestry – biståndets bortglömda hjältar", Vi-skogen/Vi Agroforestry
Onsdag 5 juli kl 11:00–11:45
Plats: Donnersgatan 6

"FN satsar på unga, fred och säkerhet – vilka är utmaningarna?", FBA/ Utrikespolitiska förbundet Sverige
Onsdag 5 juli kl 15:15–16:30
Plats: Cramérgatan 3, Campus Gotland

"Bota din världsångest: Rubbad maktbalans", FUF/Omvärlden
Onsdag 5 juli kl 18:00– 18:45
Plats: Donnersgatan 6

Statssekreterare Eva Svedling:
"Konsumtionsutsläppen – vem tar ansvar för Sveriges klimatpåverkan i andra länder?", WWF och SNF
Måndag 3 juli kl. 09.00–09.45
Plats: Donners Brasserie, Donners plats 3

"Så blir Sverige världens modernaste och grönaste industrination", 100 % förnybart
Måndag 3 juli kl. 10.10–11.00
Plats: Korsgatan 4

"Tvång eller frivillighet? Om bästa vägen till ett framgångsrikt klimatarbete", Göteborgs Universitet
Måndag 3 juli kl. 12.00–14.00
Plats: Strandvägen, H528

Rundabordssamtal om forum för hållbar konsumtion, Konsumentverket
Tisdag 4 juli kl 10.00–12.00
Klimatpolitik och jämlikhet, LO
Tisdag 4 juli kl 14.30–15.30
Plats: Hamnplan 3D

"Jakten på plasten", Uppsala klimatprotokoll
Onsdag 5 juli kl 10.00–11.00
Plats: Donners plats 6


Vidare kommer Anna Hammargren, departementsråd vid Enheten för Internationellt Utvecklinssamarbete, att delta i event som Sida anordnar.

Ola Engdahl, ämnesråd enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, deltar i ett seminarium måndagen 3 juli om konflikttrender och den bristande respekten för internationell humanitär rätt. Seminariet anordnas av Svenska Röda Korset.

Lena Sundh, ambassadör vid enheten för konfliktfrågor och humanitär politik, deltar i ett seminarium 3 juli anordnat av Folke Bernadotteakademien.

Efraim Gómez, chef för enheten för FN-politik, deltar i panelsamtal på temat "Sverige och FN:s fredsbyggande arbete" 6 juli. Samtalet arrangeras av Dag Hammarskjöldfonden tillsammans med FN-förbundet, UNDP, Unicef Sverige och UN Women nationell kommitté Sverige.

Svenska institutet i Alexandria, som för Utrikesdepartementet arbetar med dialoger i Mellanöstern och Nordafrika-regionen, arrangerar tre olika seminarier under Almedalsveckan. Direktören vid Svenska institutet i Alexandria, Peter Weiderud, deltar vid seminarierna och är, liksom de internationella paneldeltagarna, tillgänglig för intervjuer. Seminarierna är:
• Feminism i Islam (2 juli)
• Religionens roll i konflikter utifrån den svenskstödda dialogen med religiösa ledare på Cypern (4 juli)
• Myten om det islamska hotet (6 juli)

Kontakt

Kommunikationsenheten (UD KOM), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Kommunikationsenheten (UD KOM), Utrikesdepartementet, via registrator