Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Margot Wallström besöker Nigeria

Publicerad

Utrikesminister Margot Wallström besöker Nigeria den 8-10 juni för att delta i det nordisk-afrikanska utrikesministermötet

Initiativet till de nordisk-afrikanska utrikesministermötena togs av Anna Lindh inför Sveriges ordförandeskap i EU 2001. Sedan dess har möten ägt rum årligen, växelvis i Norden och i Afrika.

Dessa möten är viktiga tillfällen för utrikesministrar från Norden och Afrika att träffas för att samtala om globala och regionala utmaningar och dela erfarenheter. Mötet syftar till att bidra till en informell dialog kring aktuella politiska och ekonomiska frågor. Bland annat kommer frågor som hållbar utveckling genom handel och investeringar samt regionala organisationers roll ifred och säkerhet att diskuteras.

Utrikesminister Wallström kommer under mötet bland annat att presentera det nordiska kvinnliga medlingsnätverket som består av kvinnor med professionell kunskap inom konflikthantering, medling, fredsbyggande och förhandlingar. Kvinnor har en betydelsefull roll för hållbar fred, men är sällan inkluderade i fredsprocesser.

Förhoppningsvis kan det nordiska nätverket samarbeta med internationella, regionala och sub-regionala nätverk för att stärka kvinnors roll i fredsbyggande arbete.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.