Utrikesministern deltar i möte i Östersjöstaternas råd

Utrikesministern besöker Reykjavik den 20-21 juni för att delta i ett möte på utrikesministernivå inom ramen för Östersjöstaternas Råd (CBSS).

Förutom att uppmärksamma rådets 25-årsjubileum kommer ministrarna även att diskutera CBSS framtida roll och fatta beslut om ett antal åtgärder bland annat vad gäller hållbar utveckling, fortsatt kamp mot människohandel samt civilskydd, åtgärder som Sverige fäster stor vikt vid.

Vid mötet får Sverige för en tolvmånadersperiod överta ordförandeskapsklubban i rådet från Island som har varit ordförande under de gånga tolv månaderna.

En central fråga för Sverige under sitt ordförandeskap kommer bland annat vara att driva på genomförandet av flera av FN:s mål för hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Kontakt

Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö