Utrikesministern till EU:s utrikesråd i Luxemburg

Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesministermöte i Luxemburg den 19 juni.

Ministrarna kommer att inleda dagen med en diskussion om genomförandet av EU:s globala strategi. Ministrarna kommer därefter att diskutera det tilltagande terroristhotet i Europa som i sin tur påverkas av förhållanden utanför EU, t ex krigen i Syrien och Irak. Regeringen avser i diskussonen bl a betona vikten av att förebyggande åtgärder prioriteras och integreras i antiterrorismarbetet för att terrorism ska motverkas på lång sikt.

Ministrarna kommer därefter att ha en diskussion om EU-Natosamarbetet. Andra frågor som står på utrikesministrarnas dagordning är migration samt situationen i Irak. Diskussionen om Irak förväntas bli bred och handla om de utmaningar landet står inför och EU:s framtida engagemang.

Vid rådsmötet blir det sannolikt också en diskusison om utvecklingen i Gulfen, där flera länder, inklusive Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Egypten, har brutit relationerna med Qatar och vidtagit åtgärder för att isolera landet.

I direkt anslutning till utrikesrådsmötet kommer ett ministermöte med utrikesministrarna inom ramen för det Östliga partnerskapet att genomföras. Utrikesminister Margot Wallström väntas delta även här. Östliga partnerskapet är EU:s politik för att fördjupa relationerna med sex länder i Östeuropa: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

Kontakt

Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö