Utrikesministern till Tromsö för möte med nordiska samarbetsministrar

Utrikesministern besöker Tromsö den 21-22 juni för att delta i de nordiska samarbetsministrarnas möte.

Sverige tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet nästa år och på mötet ska Sveriges fyra ordförandeskapsprojekt presenteras.

De rör klimatsmart mobilitet i städer, träbyggande och hållbar design, utvecklade lösningar för vård på distans och e-recept över landgränser samt insatser för att nå unga i utanförskap. På samtliga områden ser regeringen ett tydligt nordiskt mervärde av att växla upp samarbetet och utbyta konkreta erfarenheter.

På mötet ska samarbetsministrarna även besluta om inrättandet av ett nytt tillfälligt ministerråd för digitalisering och diskutera den gemensamma agendan för hållbar omställning.

Kontakt

Erik Wirkensjö
Pressekreterare hos utrikesminister Margot Wallström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-3176471
e-post till Erik Wirkensjö