Ann Linde uppmärksammar handelns roll för utveckling under konferens i Genève

EU- och handelsminister Ann Linde deltar i konferensen Global Review of Aid for Trade som arrangeras av WTO och OECD i Genève den 11-13 juli. Med sitt deltagande vill Ann Linde stödja utvecklingsländer att utnyttja handelns potential för utveckling och fattigdomsbekämpning.

Sverige har en framträdande roll vid konferensen. Ann Linde deltar i högnivådiskussioner om Agenda 2030 och står värd för två seminarier. Det ena seminariet fokuserar på kopplingen mellan handel och migration. Vid det andra seminariet lanseras ett verktyg som Sverige finansierat i syfte att analysera jämställdhetseffekterna av handelspolitiska åtgärder.

- När protektionistiska strömningar ökar är det viktigt att Sverige står upp för fattigare länders möjligheter att dra nytta av handel, både genom utvecklingssamarbetet och genom en öppen handelspolitik.
Mitt deltagande i Genève är ett tecken på regeringens engagemang för fri och rättvis handel, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Det internationella initiativet för Aid for Trade, handelsrelaterat utvecklingssamarbete, lanserades år 2005. Bakgrunden var insikten att sänkta tullar inte är tillräckligt, utan att utvecklingsländer behöver tekniskt stöd för att kunna dra nytta av internationell handel. 2030-agendan för hållbar utveckling bekräftar att initiativet fortfarande är relevant, inte minst genom ett delmål om ökade Aid for Trade-insatser. Sverige är mycket engagerad i initiativet sedan starten och bidrar årligen med ca 2 miljarder kronor.

Utöver konferensdeltagandet kommer Ann Linde att delta vid ett främjandeevent samt leda en rundabordsdiskussion om Global Deal, regeringens internationella initiativ för bättre villkor på arbetsmarknaden och en inkluderande tillväxt med social dialog i fokus.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha