Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, från den 1 oktober är han socialförsäkringsminister.

Civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Åtgärder för att skapa skyddade it-utrymmen för säkerhetskänslig verksamhet hos offentliga aktörer

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att Post- och telestyrelsen (PTS) ska ta fram förslag på en förvaltningsmodell för skyddade it-utrymmen för offentliga aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Regeringen har sedan tidigare identifierat att det finns behov av att utveckla styrning och samordning av digitaliseringen i offentlig förvaltning. Det innebär bland annat att statliga myndigheters it-drift behöver bli säkrare och mer resurseffektiv genom ökad samordning.

- Regeringen vidtar nu kraftfulla åtgärder för en säkrare statlig it-drift. Det är viktigt att säkerställa att offentliga aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet har möjlighet att samverka och förlägga sin it-drift i säkra gemensamma fysiska utrymmen, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Då PTS har ett motsvarande ansvar för telekom har de både kompetens och förmåga att axla detta ansvar. De ska därför säkra att det finns en långsiktigt hållbar förvaltningsmodell.

- Med det här uppdraget blir det också tydligt från regeringens sida att för särskilt känsliga uppgifter och verksamheter är det inte lämpligt med outsourcing. Vi åtgärdar här brister som funnits under en längre tid, fortsätter civilminister Ardalan Shekarabi.

Uppdraget ska utföras i samverkan med Fortifikationsverket och vid behov ska synpunkter inhämtas från andra berörda myndigheter. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 februari 2018.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Tf. pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00