EU-handslag på Gotland

Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland och Uppsala universitet ingår tillsammans med EU- och handelsminister Ann Linde och regeringen ett EU-handslag under Almedalsveckan.

Tid:
Plats: Landshövdingens residens, Strandgatan 1, Visby

EU-handslaget är en del av regeringens arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring beslut som fattas på EU-nivå. I samarbete med centrala aktörer i Sverige vill regeringen öka kunskaperna och skapa bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas inom EU.

Deltagare:

  • Ann Linde, EU- och handelsminister
  • Cecilia Schelin Seidegård, landshövding Länsstyrelsen i Gotlands län
  • Eva Åkesson, rektor Uppsala Universitet
  • Meit Fohlin, ordförande Region Gotland

Media är välkomna att delta. Anmälan sker till:
Anna Bachmann
Tel: 010-223 92 78
anna.bachmann@lansstyrelsen.se

För frågor, vänligen kontakta Darina Agha.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha

Vad är EU-handslaget?

EU-handslaget är en del av arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-frågor på hemmaplan. I samarbete med centrala aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.