Peter Eriksson har entledigats, Minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fler steg för att garantera att kommuner planerar för bostadsförsörjningen bland grupper med svag ställning på bostadsmarknaden

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge utredaren, Hanna Wiik, ett utökat uppdrag att närmare undersöka hur kommunerna arbetar med bostadsförsörjningen för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Hanna Wiik är förvaltningschef för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid Stockholms läns landsting.

Utredaren får genom tilläggsdirektivet i uppdrag att bland annat kartlägga hur kommunerna arbetar med att analysera och hantera efterfrågan och bostadsbehovet hos grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Utredaren ska också vid behov lämna förslag på kompletterande kommunala verktyg och förändringar i bostadsförsörjningslagen.

– Hanna Wiiks utökade uppdrag visar på vikten av bostadsförsörjningen. Med fler möjligheter för kommunerna ökar sannolikheten att lösa bostadssituationen för svagare grupper. Bostadsmarknaden i Sverige är ansträngd och förhoppningsvis kommer vi ha förslag på fler verktyg när utredningen står klar, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Utredningen ska redovisa sitt ursprungliga uppdrag senast den 29 september 2017. Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 30 april 2018.

Presskontakt

Martin Kling
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon 08-405 59 80
Mobil 070-5395729
e-post till Martin Kling