Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förslag som möjliggör beslut om ökat antal patroner vid björnjakt har skickats ut på remiss

Publicerad

Näringsdepartementet har nu remitterat en promemoria med förslag om ändringar i jaktförordningen som gäller beslut om antalet tillåtna patroner vid björnjakt. Förslaget bedöms kunna leda till att det blir lättare att få jaga björn med fler patroner i magasinet.

I dag är det förbjudet att jaga björn med ett halvautomatiskt vapen som har en magasinskapacitet som överstiger två patroner. Det finns i gällande regelverk dock möjlighet att ge dispens från detta förbud.
I den promemoria som nu skickas ut på remiss föreslås att det införs ytterligare en möjlighet att kunna besluta om dispens från förbudet att använda halvautomatiska vapen med fler patroner i magasinet än två. Den föreslagna dispensgrunden går ut på att de förutsättningar som i dag gäller för att besluta om licensjakt på björn, även ska gälla vid myndighetens prövning av om det finns skäl att bevilja dispens för fler patroner i magasinet.

I promemorian föreslås också att möjligheten att besluta om dispens vid björnjakt flyttas från Naturvårdsverket till länsstyrelsen, i de fall länsstyrelsen fattar beslut om jakten. Slutligen föreslås att myndigheternas dispensbeslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

– Min förhoppning är att det kommer att bli lättare att få dispens att använda fler patroner om det behövs för att undvika incidenter mellan jägare och björn, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Remisstiden går ut den 9 oktober 2017. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Presskontakt

Sam Assadi
Tf pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon 08-405 96 28
Mobil 076-836 50 16
e-post till Sam Assadi

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.