Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

I år kan 460 488 elever få läxhjälp eller hjälp med annat skolarbete

Publicerad

Elevers möjlighet att få hjälp med läxor ska inte vara beroende av föräldrarnas betalningsförmåga. Nu får fler elever möjlighet till hjälp med läxor eller annat skolarbete. Regeringens satsning på läxhjälp kommer att ge 460 488 elever i hela Sverige möjlighet att få läxhjälp i år.

- Läxhjälp ska inte vara en fråga om att ha råd. Den som behöver lite extra tid vid sidan av schemat ska ha möjlighet till det. Därför investerar vi så mycket i skolan. Under de senaste åren har totalt 20 000 nya medarbetare anställts. Just de här pengarna är till för att fler skolor ska kunna ordna läxhjälp och annan extra undervisning för elever som behöver det för att få med sig kunskaperna för livet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.
 
För 2017 betalar Skolverket ut totalt 363 miljoner kronor i statligt bidrag till skolor som bedriver läxhjälp. Det är en ökning med nästan 30 miljoner jämfört med förra året. Bidraget möjliggör läxhjälp till total 460 000 elever i över 3 000 skolor i hela landet. Skolverket betalar också ut 20 miljoner kronor till ideella organisationer som erbjuder läxhjälp. Även det bidraget har ökat jämfört med förra året då 14 miljoner kronor betalades ut. Nytt för i år är att ideella organisationer kan få bidrag för att bedriva läxhjälp för elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan.
 
Statsbidrag för läxhjälp kan sökas av huvudmän för att kunna ge hjälp med läxor eller annat skolarbete för elever. Bidrag kan även sökas av ideella läxhjälpsföreningar för att ordna läxhjälp för elever. Avsikten med bidraget är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och att bidra till en ökad likvärdighet.

Län

Elever

Belopp (kr)

Blekinge län

9 916

7 728 500

Dalarnas län

10 841

8 147 000

Gotlands län

2 269

1 753 500

Gävleborgs län

12 716

10 289 000

Hallands län

17 729

14 941 500

Jämtlands län

4 130

4 401 500

Jönköpings län

14 695

13 229 000

Kalmar län

13 302

10 443 000

Kronobergs län

7 450

6 479 700

Norrbottens län

4 576

5 704 500

Skåne län

70 576

55 467 500

Stockholms län

115 888

85 034 500

Södermanlands län

17 315

13 426 500

Uppsala län

12 478

11 428 000

Värmlands län

17 191

13 286 000

Västerbottens län

10 392

12 274 000

Västernorrlands län

7 976

5 708 500

Västmanlands län

7 320

6 087 500

Västra Götalands län

64 125

49 106 000

Örebro län

12 825

9 065 500

Östergötlands län

26 778

19 427 300

Totalt

460 488

363 428 500

Presskontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00