Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Infrastrukturminister Anna Johansson bjuder in trafikutskottet

Publicerad

Med anledning av de uppgifter som framkommit kring Transportstyrelsen bjuder infrastrukturministern in Trafikutskottet till ett möte för att informera om den rådande situationen.

Infrastrukturminister Anna Johansson har under kvällen sökt kontakt med trafikutskottets ordförande och vice ordförande för att komma överens om datum för möte så snart som möjligt.

– Då förundersökningen är offentliggjord är det angeläget att utskottet delges så mycket information som möjligt om vad som skett, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Presskontakt

Natalie Sial
Tf pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon 08-405 81 63
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natalie Sial

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.