Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mikael Damberg lanserar förenklingspaket för företag

Publicerad

Regeringen har i dag tagit tre beslut som del i ett förenklingspaket för att göra livet enklare för småföretagare. Vid sidan om konkurrens och kompetensförsörjning upplever många företag att lagar och myndighetsregler är hinder för tillväxt.

– Ju mer tid företagare kan lägga på sin kärnverksamhet desto bättre. Regeringen vill därför ta nya steg för att underlätta för företag att förhålla sig till regler och ha smidiga myndighetskontakter. Vi ger nu Tillväxtverket i uppdrag att titta på dels hur vi bättre kan använda den nya digitala tekniken för att skapa bättre informationsutbyten mellan olika myndigheter och dels hur olika handläggningstider kan kortas. Statskontoret får i uppdrag att undersöka hur vi genomför EU-regler i Sverige. Dessa uppdrag ger företagen mer tid att fokusera på att utveckla sin verksamhet, växa och skapa jobb, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Tillväxtverket får i uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för att skapa enkla digitala lösningar som stimulerar samverkan mellan myndigheter. För många företag kan samlad information från myndigheterna förenkla vardagen, speciellt för företag som behöver kontakta flera kontrollmyndigheter som till exempel Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Uppdraget ska slutredovisas till Näringsdepartementet den 28 februari 2020.

Tillväxtverket får också i uppdrag att ta fram information som visar hur myndigheternas handläggningsprocesser påverkar företagens konkurrenskraft och utveckling. De ska även komma med förslag på hur myndigheterna kan arbeta för att korta handläggningstiderna. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Tidigare siffror från Tillväxtverket har visat att ungefär hälften av de administrativa kostnaderna för företag orsakas av EU-lagstiftning. I Sverige finns ett Regelråd vars uppgift är att granska och yttra sig över kvalitén på lagstiftning som kan få effekter av betydelse för företag. Regeringen ger nu Statskontoret i uppdrag att undersöka om Regelrådet ska få utökat ansvar att se hur EU-lagstiftning kan förenas i svensk lagstiftning på ett sätt som är mindre betungade för företagen. I uppdraget ingår även att se på hur lagar och regler är anpassade till den digitala utvecklingen. Uppdraget ska redovisas senast den 16 januari 2018.

Presskontakt

Sam Assadi
Tf pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon 08-405 96 28
Mobil 076-836 50 16
e-post till Sam Assadi

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.