Morgan Johansson till Tallinn

Den 6–7 juli deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett informellt ministermöte på området för rättsliga och inrikes frågor.

Vid informella ministermöten fattas inga beslut, men övergripande ämnen och aktuella frågor för hösten kommer att diskuteras. Det estniska EU-ordförandeskapet har vid detta tillfälle valt att fokusera på frågor som bland annat rör migration, datalagring och e-juridik.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid