Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nytt uppdrag ska stärka kvinnors deltagande i Afghanistan

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att ge Folke Bernadotteakademin i uppdrag att inkomma med underlag för att ta fram en ny strategi för fredsfrämjande insatser i Afghanistan för perioden 2017-2019. Fokus ska vara på kvinnors deltagande.

Folke Bernadotteakademins uppdrag är en del av regeringens fredsdiplomatiska satsning och feministiska utrikespolitik och avser stärka Sveriges bidrag till en fredlig och för kvinnor inkluderande samhällsutveckling i Afghanistan.

För att freden ska hålla och omfatta alla måste även kvinnor delta fullt ut i fredsarbetet. Därför höjer vi nu insatserna så att kvinnor får större möjlighet att delta i fredsansträngningar runt om i Afghanistan.

- Att kvinnor ska medverka på samma villkor som män i alla delar av samhället är en självklarhet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Folke Bernadotteakademin har under 2016-2017 genomfört begränsade insatser för att främja fredsbyggande och konfliktlösning i Afghanistan. Fokus har varit att stärka kvinnors deltagande i dialog- och medlingsprocesser.

Folke Bernadotteakademins strategiuppdrag kommer utarbetas under hösten och kompletterar resultatstrategin för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan som gäller 2014-2019.

Presskontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00