Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ökad hållbarhet och större frihetsgrad i placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna

Publicerad

Ändrade placeringsregler och en moderniserad styrning av hållbarhetsfrågor i förvaltningen för Första–Fjärde AP-fonderna. Det är förslagen som de sex partierna som står bakom pensionsöverenskommelsen kommit överens om och som Finansdepartementet remitterar i en promemoria idag. Ambitionen är att de nya reglerna ska börja tillämpas under 2018.

Förslaget innebär en ökad frihetsgrad i placeringsreglerna som möjliggör att en större andel av fondmedlen än idag kan placeras utanför börsen, samtidigt som kravet på räntebärande värdepapper sänks. Detta ökar möjligheterna till en bra avkastning och goda pensioner, speciellt med tanke på dagens låga räntor.

– Över tid förändras placeringsmönster och därför behöver vi även se över Första–Fjärde AP-fondernas placeringsmandat, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Förslaget syftar även till att förstärka och tydliggöra regelverket kring fondernas hållbarhetsarbete. Fokus på hållbarhet skrivs för första gången in i lagstiftningen och kopplingen till de svenska miljömålen och internationella överenskommelser tydliggörs. Detta är viktigt för att upprätthålla en god trovärdighet för förvaltningen av buffertkapitalet.

– Genom detta förslag är jag övertygad om att AP-fonderna kommer att minska miljöpåverkan från sina portföljer och placera sig i det absoluta toppskiktet vad gäller hållbarhet. Detta är nödvändigt om Parisavtalet och målen inom Agenda 2030 ska nås, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Ingen förändring föreslås av det övergripande målet för förvaltningen av fondmedlen eller av övriga regler som idag gäller för Första–Fjärde AP-fonderna.

Bakom förslagen står Pensionsgruppen, som förutom regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Jessica Olofsson
Rättssakkunnig/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 85 91
e-post till Jessica Olofsson, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.