Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Överenskommelse mellan Sverige, Finland och Norge om operativt polissamarbete

Publicerad

Regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att redogöra för myndighetens behov av ytterligare möjligheter till samverkan med brottsbekämpande myndigheter i Norge och Finland.

Polismyndigheten ska också redogöra för i vilken utsträckning det finns en samsyn mellan svensk och norsk respektive finsk polis om behoven och förutsättningarna för ett fördjupat samarbete, särskilt i gränsområdena, samt visa på Polismyndighetens resurser i dessa områden.

Uppdraget syftar till att få fram ett underlag inför förhandlingar med Finland och Norge om avtal mellan våra länder som ska möjliggöra ett än mer fördjupat polissamarbete, särskilt vid gränsområdena.

Tidsplanen är att kunna överlämna ett avtal om operativt polissamarbete till Norge och Finland så snart möjligt efter sommaren i år. Därefter kan förhandlingar påbörjas och förhoppningsvis vara färdiga till årsskiftet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 7 november 2017.

Presskontakt

Sam Assadi
Tf. pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.