Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen entledigar tre styrelseledamöter hos Transportstyrelsen samt utser två nya ledamöter

Publicerad

Regeringen har idag den 27 juli beslutat att entlediga Andrea Femrell, Mikael Ahlström samt Elvy Söderström. Elvy Söderström har själv begärt att bli entledigad. Nya ledamöter är Anna Felländer och Jan Landahl.

Anette Landén och Ingrid Udén Mogensen utsågs den 29 juni 2017 att ingå i styrelsen från och med 1 juli 2017. Styrelsen ska enligt Transportstyrelsens instruktion bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Generaldirektör Jonas Bjelfvenstam ingår i styrelsen.

Transportstyrelsens styrelse består från och med den 27 juli 2017 av:

Anita Johansson (1959), ny ordförande sedan den 20 juli 2017.

Anette Landén (1960) Regionskattechef på Skatteverket.

Ingrid Udén Mogensen (1952), pensionär, f.d. informationssäkerhetschef.

Johan Trouvé (1960) VD för Västsvenska Handelskammaren.

Anna Felländer (1976) Digitaliseringsekonom, senior rådgivare The Boston Consulting Group (BCG), expertrådgivare Sana labs (mobilapp), styrelseledamot i digitalbyrån Whispr Group. Medlem i regeringens Digitaliseringsråd.

Jan Landahl (1950) F.d. Riksrevisor, Civilekonom som arbetat vid Finansdepartementet bland annat som biträdande budgetchef. Pensionerades 2015.

Jonas Bjelfvenstam (1961), GD för Transportstyrelsen. Förordnad: 2017-06-29 – 2023-06-28.

Kontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00