Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen finansierar analys av byggnadskonstruktioners klimatpåverkan

Publicerad

Regeringen har idag den 13 juli beslutat om stöd till ett projekt som ska genomföra jämförande livscykelanalyser av ett typhus med fem olika teoretiskt tillämpade konstruktionstyper.

Målsättningen är att ytterligare öka bygg- och fastighetssektorns kunskap om hur byggnader påverkar klimatet under hela sin livscykel och hur valet av konstruktion kan bidra till att minska koldioxidutsläppen.

Projektets resultat kan vara ett betydelsefullt underlag i den fortsatta utvecklingen av livscykelanalyser och för att hitta effektiva åtgärder att minska energianvändning och klimatpåverkan från byggnader under hela deras livsländ.

– Det är viktigt att öka kunskapen om byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Det här projektet kan ses som en del i arbetet för att få nya regler som inkluderar byggprocessen i energikraven på nya byggprojekt, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

Sveriges Byggindustrier genomför projektet tillsammans med flera aktörer i byggbranschen och det är en fortsättning på ett tidigare projekt där livscykelanalyser genomfördes på två olika typer av flerbostadshus, ett i betong och ett i trä.

Stödet är på 250 000 kronor och slutresultatet ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 september 2018.

Presskontakt

Anna Söderström
Tf pressekreterare hos bostads- och digitaliserings­minister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00