Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen ger Polismyndigheten i uppdrag att stärka kompetensförsörjningen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Polismyndigheten i uppdrag att vidta åtgärder för att stärka myndighetens kompetensförsörjning.

Regeringen anser att Polismyndigheten behöver fortsatt stora anslagsförstärkningar och återkommer i den frågan i samband med budgetpropositionen. För att öka rekryteringstakten till polisutbildningen ska Polismyndigheten genomföra en rekryteringskampanj. Det är också viktigt att urvalet av lämpliga kandidater till polisutbildningen görs med kvalitet. Därför genomförs uppdraget i samråd med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten. Polismyndigheten ska också undersöka förutsättningarna för att etablera polisutbildning på fler platser i landet.

– Polismyndigheten står inför stora personalförstärkningar och behöver öka rekryteringen, ta fram fler polisutbildningsplatser och förbereda utökade möjligheter till distansutbildning, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Den del i uppdraget som avser ökad kapacitet i antagningsprocessen ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 15 november 2017. I övrigt ska uppdraget redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 23 maj 2018.

Presskontakt

Sam Assadi
Tf. pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.