Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringsbeslut om förändringar i Transportstyrelsens ledning

Publicerad

Regeringen beslutade i dag att frågan om generaldirektören Maria Ågren ska avskedas från sin anställning som generaldirektör i Regeringskansliet ska anmälas till Statens ansvarsnämnd. Detta med anledning av att Maria Ågren enligt ett av henne den 28 juni 2017 godkänt ett strafföreläggande om 70 dagsböter har gjort sig skyldig till vårdslöshet med hemlig uppgift enligt 19 kap. 9 §.

Av den nu offentliggjorda förundersökningen framgår det att Transportstyrelsens styrelse blivit informerade om det beslut att göra avsteg från gällande lagstiftning som generaldirektören fattat. Regeringens uppfattning är att styrelsen utifrån sitt ansvar borde ha agerat när den fick informationen. Av den anledningen känner regeringen inte längre förtroende för styrelsens sätt att hanterara situationen och har för avsikt att på ett ansvarsfullt sätt byta ut relevanta delar av styrelsen.

Den 17 juli meddelande styrelsens ordförande Rolf Annerberg att han vill entledigas från sitt uppdrag av personliga skäl. Regeringen entledigade Rolf Annerberg från uppdraget vid dagens regeringssammanträde. Regeringen beslutade även att utse Anita Johansson till ny ordförande i styrelsen för Transportstyrelsen.

Presskontakt

Natalie Sial
Tf pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon 08-405 81 63
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natalie Sial

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.