Statssekreterare Elisabeth Backteman deltar i ministerrådsmöte i Bryssel

På måndag den 17 juli möts EU:s jordbruksministrar i Bryssel för att bekräfta den överenskommelse som nyligen nåtts av EU-institutionerna gällande nya regler för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Utöver överenskommelsen om ekologisk produktion kommer statssekreterare Elisabeth Backteman att ta del av kommissionens meddelande om fiskemöjligheter för 2018 samt diskutera handelsrelaterade frågor, den framtida gemensamma jordbrukspolitiken, GJP, och förenkling.

Vad det gäller den framtida GJP kommer kommissionen att redogöra för det offentliga samrådet om framtida GJP som ägde rum under våren. Detta kommer att följas av en diskussion där bland annat budgetresurser till framtida GJP kommer att vara i fokus. Sverige kommer att lyfta fram behovet av förenkling av den framtida gemensamma jordbrukspolitiken.

Kontakt

Sam Assadi
Tf pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon 08-405 96 28
Mobil 076-836 50 16
e-post till Sam Assadi