Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige redo att ta över EMA

Publicerad

Europeiska läkemedelmyndigheten (EMA) söker ny hemvist i samband med Storbritanniens utträde ur EU. Sverige har nu lämnat sin officiella ansökan om att ta över EU:s läkemedelsmyndighet.

Ladda ner:

Erbjudandet i ansökan garanterar att EMA och dess anställda flyttas smidigt till Stockholm, som har en unik och världsledande LifeSciencemiljö samt ett framgångsrikt samarbete mellan hälso- och sjukvård, akademi och industri.

– EMA har strategisk betydelse för EU:s globala konkurrenskraft. Vi är övertygade om att Sveriges erbjudande är det som bäst kan gynna EMA och EU som helhet, säger statsminister Stefan Löfven.

– EMA är en oerhört viktig myndighet för hälso- och sjukvården och patientsäkerheten i Europeiska unionen. Det kräver en sömlös övergång som Sverige och Stockholm kan erbjuda, säger socialminister Annika Strandhäll.

Enligt Strandhäll uppfyller Sverige mer än väl de kriterier EU-kommissionen har fastställt och har dessutom flera unika fördelar:

- Det svenska Läkemedelsverket är en av de mest aktiva partnerna till EMA redan i dag och är därmed en värdefull tillgång. Myndigheten kommer också bland annat att öka sin personal för att kunna bistå EMA vid en flytt.

- Karolinska Institutet kan erbjuda EMA en forskningsmiljö i ett av världens främsta medicinska universitet och med Nobelförsamlingen som dess närmsta grannar.

- Samtidigt ser vi synergieffekter med ECDC – Sverige huserar redan EU-myndigheten Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Detta kan bidra till ett starkare folkhälsoskydd samtidigt som EU sparar resurser, säger Annika Strandhäll.

Sveriges ansökan publiceras på regeringen.se på morgonen den 1 augusti.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Vad händer nu?

Samtliga erbjudanden offentliggörs på rådssekretariatets webbplats efter den 31 juli.
Kommissionen gör en utvärdering av de inkomna anbuden utifrån kriterierna, men utan att rangordna dessa. Utvärderingen ska vara slutförd före sista september.
Sverige fortsätter sitt arbete med kampanjen, både på minister- och tjänstemannanivå.
Frågan om omlokalisering diskuteras på Allmänna rådet och vid Europeiska rådet i oktober.
Beslut fattas efter omröstning vid Allmänna rådet den 20 november.