Uppdrag angående utvärdering av samordningsförbundens verksamhet Diarienummer: S2017/02622/SF

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att utvärdera samordningsförbundens verksamhet enligt följande och vid nedan angivna tidpunkter:

Ladda ner:

− Den 15 november 2017 ska ISF redovisa en plan för att utvärdera effekter av samordningsförbundens insatser på individnivå. Planen ska utgöra underlag för regeringens ställningstagande angående genomförande och redovisning av en sådan utvärdering.

− Den 12 oktober 2018 ska ISF redovisa analys och slutsatser avseende samordningsförbundens organisering och verksamhet. ISF ska särskilt belysa huvudmännens prioriteringar i förhållande till samordningsförbundens organisering och verksamhet.

− Den 14 december 2018 ska ISF redovisa en analys av effekterna av samordningsförbundens verksamhet på kommunnivå.