Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

200 miljoner kronor för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2017

Publicerad

Barn i åldersgruppen 6 till 15 år ska ha möjlighet till sommarlovsaktiviteter oavsett familjens ekonomi. Regeringen har därför satsat på bidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter som ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

- Sommarlovet ska vara en tid för lek, upplevelser, aktiviteter och gemenskap. Det är mycket glädjande att barn och ungdomar i samtliga kommuner har fått vara med i meningsfulla sommarlovsaktiviteter. Jag är särskilt glad över att regeringens sommarlovsbidrag har nått många barn och ungdomar som annars inte hade haft råd, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

- I vårt välfärdssamhälle ska alla barn ha samma möjligheter till lek och utveckling, även på sommaren. Sommarlovsbidraget är en viktig del i det, säger Åsa Regnér, barnminister.

Samtliga kommuner har 2017 fått bidrag för att anordna sommarlovsaktiviteter av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som fördelar pengarna på uppdrag av regeringen. Landets 290 kommuner får dela på cirka 200 miljoner kronor för att ordna gratis aktiviteter för barn och unga i åldrarna 6 till 15 år under sommarlovet. Under 2016 tilldelades 283 kommuner bidraget och över 600 000 barn och unga fick möjlighet att delta. Sommarlovsaktiviteterna gör att barn och unga från olika socioekonomiska bakgrunder möts och utvecklas tillsammans, vilket är ett uttalat syfte med sommarlovsbidraget.

Fördelning av bidrag länsvis för sommarlovsaktiviteter 2017.

Blekinge län, 3 678 621 kr
Dalarnas län, 7 373 581 kr
Gotlands län, 895 830 kr
Gävleborgs län, 7 961 723 kr
Hallands län, 3 919 595 kr
Jämtlands län, 2 496 889 kr
Jönköpings län, 8 683 288 kr
Kalmar län, 4 370 236 kr
Kronobergs län, 5 226 583 kr
Norrbottens län, 3 127 234 kr
Skåne län, 32 961 919 kr
Stockholms län, 24 100 279 kr
Södermanlands län, 10 254 394 kr
Uppsala län, 6 036 641 kr
Värmlands län, 5 743 931 kr
Västerbottens län, 4 323 945 kr
Västernorrlands län, 4 841 295 kr
Västmanlands län, 6 445 075 kr
Västra Götalands län, 36 180 371 kr
Örebro län, 7 095 843 kr
Östergötlands län, 12 982 727 kr

Summa 198 700 000 kr

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.