Alice Bah Kuhnke besöker Karlskrona

Den 17 och 18 augusti reser kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Karlskrona för besök vid bland annat Marinmuseum och Mellanstaden, där Statens konstråd i samarbete med lokala aktörer genomför ett konstprojekt inom regeringssatsningen Konst händer.

Nedan är delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Karlskrona (med reservation för ändringar):

Fredag 18 augusti

  • Besök vid Marinmuseum och världsarvet Örlogstaden. Ministern kommer bland annat att se den nya akvarellutställningen "Med bilden till språket" som är ett samarbete mellan pensionerade ubåtsofficerare, ensamkommande unga vuxna och Marinmuseum.
  • Besök vid Konst Händer-projekt i Mellanstaden där konstnären Johanna Gustafson Fürst på uppdrag att Statens konstråd och tillsammans med Mellanstadens Folkets hus och park samt de boende, utvecklar ett konstverk som kan stärka arbetet med en ny kulturell mötesplats i området.
  • 11.00 - 11.30 Intervjutid för media vid panncentralen i Kungsmarken. Anmälan görs till Martin Kling.

Kontakt

Martin Kling
T.f. pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Konst Händer

Regeringens intention är att fler ska få tillgång till och ta del av kultur oavsett var i landet de bor. Inom ramen för regeringssatsningen Äga rum, producerar Statens konstråd exempel på hur man kan arbeta med konstnärlig gestaltning i bostadsområden.
Äga rum pågår 2016-2018 i områden med lågt valdeltagande och andra socioekonomiska utmaningar. Syftet är att öka den demokratiska delaktigheten och att fler ska kunna bidra till bl.a. kulturens återväxt och utveckling i hela landet. Satsningen är på totalt 130 miljoner kronor och präglas av ett brett invånarinflytande. I deluppdraget Kreativa platser fördelar Statens kulturråd bidrag till kulturprojekt i bostadsområden runt om i landet. I det andra deluppdraget Konst händer, som är på totalt 26 miljoner kronor, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst på sammanlagt 15 platser i hela Sverige, initierade i samarbete med civilsamhället och lokala aktörer. Konstprojektet i Mellanstaden utgör ett av dessa projekt.