Anna Ekström fortsätter kompetensförsörjningsresan i Östersund

Måndag 21 augusti reser gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Östersund i syfte att föra rundabordssamtal om regionens kompetensförsörjning. Åtgärder för att stärka den regionala vuxenutbildningen diskuteras tillsammans med bland annat politiker, Arbetsförmedlingen och representanter från näringslivet. Under dagen besöker Anna Ekström även Jämtlands gymnasieförbund.

Kompetensförsörjningsresan inleddes i början av april. Efter besök på ett flertal orter, från Skövde i Västra Götaland till Gällivare i Norrbotten, har det nu blivit dags för nästa anhalt – Östersund.

Program

10.45 – 11.15
Möter lärare vid Jämtlands gymnasieförbund
Plats: Jämtlands Gymnasium Wargentin, Rådhusgatan 19

11.15 – 12.00
Talar inför Jämtlands gymnasieförbund
Plats: Aulan, Jämtlands Gymnasium Wargentin

13.00 – 15.00
Rundabordssamtal om kompetensförsörjning och regional vuxenutbildning
Plats: Wargentinrummet, Jämtlands Gymnasium Wargentin

Media är välkommen att vara med under dagen.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00