Anpassning av dataskydd till EU:s nya förordning

Idag mottog Socialminister Annika Strandhäll Socialdataskyddsutredningens betänkande SOU 2017:66, Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning.

Utredningen bedömer inte att förslagen inskränker nuvarande möjligheter att behandla personuppgifter, med det undantaget att en nödvändig så kallad skyddsåtgärd föreslås införas i läkemedelsförordningen.

Utredningen föreslår ändringar i 18 lagar och 17 förordningar.
Utredningen föreslår att förändringarna ska tillämpas från 25 maj 2018. Förslagen kommer nu att beredas i regeringskansliet och skickas på remiss.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju