Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven

Publicerad

Alla skolungdomar, oavsett vilken ekonomisk situation de befinner sig i, ska kunna ta sig till sommarjobb och fritidsaktiviteter under sommarloven. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen ett treårigt statligt bidrag på 350 miljoner kronor per år för att möjliggöra avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven.

– Avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven kan göra det möjligt för alla skolungdomar att åka till sommarjobb eller fritidsaktiviteter oavsett hur familjens ekonomi ser ut, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen anser att det är angeläget att främja kollektivtrafik och minska resandets miljöpåverkan. I det ekonomiska läge Sverige nu befinner sig i finns möjlighet för denna investering som når skolungdomar i hela landet.

Målgruppen för denna satsning är skolungdomar i årskurserna 6–9 i grundskolan och de som studerar första och andra året på gymnasiet.

Nu kommer en process att inledas för att ta fram en ordning för hur och vilken aktör som ska kunna ansöka om medel.

Budgetpropositionen för 2018 baseras på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00