Bra att det blir enklare att bygga bostäder på landsbygden

Bostadsminister Peter Eriksson välkomnar Naturvårdsverkets förslag om ändrade regler för byggande i strandnära lägen, LIS. Regeringen vill se en levande landsbygd som kan utvecklas, samtidigt som värdefulla naturmiljöer och friluftsområden bevaras.

Naturvårdsverkets förslag underlättar landsbygdsutveckling och byggande av bostäder i attraktiva lägen utanför storstadsområden.

- Jag hoppas att det här leder till att systemet med LIS kan fungera bättre och bidra till en positiv utveckling på landsbygden, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson