Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ersättningen för den statliga assistansen höjs

Publicerad

För 2018 räknas schablonersättningen per timme för den statliga assistansersättningen upp med 4,4 kronor. Schablonersättningen är den statliga ersättningen för kostnaden per timme att bedriva personlig assistans och är lika för alla brukare och anordnare. Timschablonen höjs med 1,5 procent till 295,4 kronor per timme, vilket innebär en höjning med 4,4 kronor i timmen jämfört med 2017.

Schablonersättningen ska enligt lag räknas upp varje år, och uppräkningen för 2018 är högre än den tidigare uppräkningen för 2017 som låg på 1,05 procent.

– Schablonersättningen ska möjliggöra för personlig assistans av god kvalitet. Den ska bland annat täcka in personalens lön och utbildning, insatser i arbetsmiljön och assistanskostnader. Vi vill därför höja schablonersättningen med 1,5 procent även kommande år, säger Åsa Regnér, minister ansvarig för funktionshinderpolitiken.

Höjningen av schablonersättningen påverkar inte vem som har rätt till personlig assistans eller hur lagen tolkas. Uppräkningen påverkar heller inte möjligheten till att få ett förhöjt belopp beviljat.

Beslutet är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Genvägar

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter