Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förordnande av ledamöter i Expertgruppen för digitala investeringar

Publicerad

Regeringen beslutade den 8 juni att inrätta en expertgrupp för digitala investeringar. Samma dag utsågs Kristina Alsér till ordförande i expertgruppen. Regeringen har därefter utsett ytterligare fem ledamöter till expertgruppen med erfarenhet från offentlig sektor, näringsliv och akademi.

- Ledamöterna har lång erfarenhet och bred kunskap av att driva förändring inom både privat och offentlig sektor. Expertgruppen kommer att bidra till att vi kan accelerera digitaliseringen av offentlig service, samtidigt som verksamheterna effektiviseras och god säkerhet upprätthålls, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

De nya ledamöter i Expertgruppen för digitala investeringar är:

  • Magnus Mähring, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.
  • Martin Johansson, chef för Affärsstöd SEB
  • Peter Frey, CTO Bonnier News
  • Lena Nyberg, Senior Vice President Global Services på Digital Route
  • Sofia Wallström, generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Fakta om expertgruppen för digitala investeringar

Sammanfattningsvis ska expertgruppen (dir 2017:62):

  • analysera större investeringar i immateriella anläggningstillgångar som statliga myndigheter avser att göra i it och digitalisering,
  • utifrån analysen lämna rekommendationer till myndighetens ledning,
  • två gånger per år följa upp tidigare analyserade satsningar,
  • kommunicera och bidra till spridning av den kunskap och de erfarenheter expertgruppen bygger upp.

Följande myndigheter ska samarbeta med Expertgruppen: Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Domstolsverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, Luftfartsverket, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Statistiska centralbyrån, Statens servicecenter, Skatteverket, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Kontakt

Matilda Glas
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00