Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag om legitimation för kuratorer

Publicerad

Socialdepartementet har skickat ut en departementspromemoria på remiss som bland annat föreslår att en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården ska införas.

Enligt förslagen i promemorian skulle kuratorers legitimerade yrkestitel bli hälso- och sjukvårdskurator och lagändringarna som skulle göra denna förändring möjlig föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

– Nu tar vi ett ytterligare steg i arbetet med att göra kuratorer inom vården till ett legitimationsyrke. Det är viktigt för att tydliggöra den centrala roll de spelar i arbetet mot psykisk ohälsa, säger socialminister Annika Strandhäll.

Syftet med förslaget är främst att öka patientsäkerheten och grunden för legitimationen föreslås bli en yrkesexamen för hälso- och sjukvårdskuratorer. En sådan examen bedöms kunna leda till en mer nationellt likformig kompetens bland kuratorer och att kuratorskompetensen bättre kan anpassas till yrket.

Promemorian föreslår också en övergångsbestämmelse för redan yrkesverksamma kuratorer om de genomgått en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning och har varit yrkesverksamma i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant vidareutbildning.

Kuratorlegitimationen skulle innebära att även kuratorer i privat verksamhet omfattas av reglerna om skyldighet att föra journal, en skyldighet de inte omfattas av i dag. Legitimation för kuratorer skulle på så vis föra med sig att den vård som patienter får av yrkesgruppen blir mer patientsäker och av högre kvalitet, oavsett i vilken verksamhetsform den bedrivs.

Departementspromemorian är ute på remiss fram till den 29 november 2017.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.