Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet har överlämnats till regeringen

Publicerad

I dag, torsdag den 31 augusti överlämnade Trafikverket på uppdrag av regeringen sitt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet 2018-2029 till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Förslaget går nu ut på bred remiss och regeringen kommer att presentera en slutgiltig plan under våren 2018.

- Investeringar i infrastruktur är smart jobbpolitik, smart näringspolitik, smart miljöpolitik och det öppnar upp för byggandet av nya bostäder. Jag är glad att kunna ta emot detta mycket omfattande förslag till nationell plan samtidigt som den från och med idag går ut på en öppen remiss, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Med en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än i förra planperioden, ska förslagen i den nya nationella planen värna kvaliteten i den befintliga infrastrukturen och möta framtidens behov av ett modernt och hållbart transportsystem. Den ska bidra till att målsättningarna om ett Sverige som håller ihop, ett fossilfritt välfärdsland och där näringslivet har goda förutsättningar, nås.

När Trafikverket i mars 2017 fick i uppdrag att ta fram förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet, och länsplaneupprättarna fick i uppdrag att ta fram trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur, ingick det att väga in förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande.

- Regeringen har sett att det behövs en samlad politik för bostäder och infrastruktur. Därför fick Trafikverket i uppdrag att titta på hur infrastrukturåtgärder kan bidra till ett ökat bostadsbyggande. Det ska bli spännande att se hur Trafikverket har hanterat frågan och hur många bostäder åtgärderna kan skapa förutsättningar för, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Det är viktigt att transportsystemet bidrar till tillväxt och utvecklingskraft i hela landet. Trafikverket har i sitt förslag till en nationell plan haft ett viktigt fokus på satsningar på järnvägen. Regeringen har redan tidigare ökat det årliga anslaget till järnvägsunderhåll med 1,34 miljarder kronor per år 2016 – 2018.

- Regeringen gör en rekordstor satsning på järnvägsunderhåll. Det ska vara möjligt att bo, leva och verka i alla delar av landet. Det skapar ett Sverige som håller ihop, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Samtidigt som den nationella trafikslagsövergripande planen överlämnades till regeringen skickade Trafikverket ut den på öppen remiss fram till den 30 november. Alla remissynpunkter kommer att sammanställas och utgöra ett viktigt underlag för den fortsatta hanteringen. Under våren 2018 kommer regeringen att presentera den slutliga planen.

Presskontakt

Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00