Handelsminister Ann Linde delar ut utmärkelser till årets främjarambassader

Varje år uppmärksammar Utrikesdepartementet de utlandsmyndigheter som lyckats särskilt väl i sitt främjandearbete. Årets vinnare är ambassaderna i New Delhi och Singapore och EU- och handelsminister Ann Linde delade under dagen ut diplom till Harald Sandberg, avgående ambassadör i New Delhi, och Håkan Jevrell, ambassadör i Singapore.

  • EU- och handelsminister Ann Linde delar ut utmärkelsen "Årets främjarambassad" till ambassadör Harald Sandberg, New Delhi.

    EU- och handelsminister Ann Linde delar ut utmärkelsen "Årets främjarambassad" till ambassadör Harald Sandberg, New Delhi.

    Foto: Erik Norbergh/Regeringskansliet

  • EU- och handelsminister Ann Linde delar ut priset för "Årets främjarprojekt" till ambassadör Håkan Jevrell, Singapore

    EU- och handelsminister Ann Linde delar ut priset för "Årets främjarprojekt" till ambassadör Håkan Jevrell, Singapore.

    Foto: Erik Norbergh/Regeringskansliet

Ambassaden i New Delhi har under flera års tid haft väldigt hög nivå i sitt främjande och tilldelas i år utmärkelsen "Årets främjarambassad". Nomineringen lyder:

Med örat mot marken samt långsiktigt strategiskt och kreativt tänkande leder ambassaden Team Sweden Indiens framgångsrika främjande, som lett till miljardkontrakt för svenska företag. Den första Team Sweden-delegationen till Make-in-India följdes upp på ett mycket förtjänstfullt sätt och företagen har vid ett flertal tillfällen lyft fram ambassadens värdefulla stöd. Kreativa grepp märks också i Sverigefrämjandet såsom årets Wikipedia edit-a-thon på temat #IndianWomenInScience och den återkommande Nobelveckan renderar inte bara stor uppmärksamhet i medierna utan inspirerar också kollegor runt om i världen.

Priset för "Årets främjarprojekt" går till ambassaden i Singapore och deras initiativ till en långsiktig regional satsning för att stärka Sveriges position på Asiens tillväxtmarknader. Nomineringen lyder:

I linje med regeringens och exportstrategins ambition att öka den svenska närvaron på tillväxtmarknaderna i Asien tog ambassaden Singapore i september 2016 initiativet till Sweden Southeast Business Summit (SSABS), en långsiktig regional exportsatsning i den ekonomiskt expansiva ASEAN-regionen. Det som är spännande och nytt är att ambassaden arbetat regionalt med andra svenska ambassader och nått ut till företag i hela ASEAN-regionen. Denna ansats i Team Swedens anda gav extra effektivitet och lokalt intresse och ökade även intresset från svenska företag. SSBAS samlade över 200 viktiga aktörer, något som gav ett mycket stort medialt genomslag både i regionen och i Sverige. Den innovativa kraftsamlingen bidrog till att öka kännedomen om Sverige och våra styrkeområden och har därför bidragit konkret till att fler svenska företag vågat ta steget till marknaderna bortom närområdet.

Bakgrund

Sedan 2013 delar UD:s enhet för främjande och hållbart företagande ut pris för årets främjandeprojekt och årets främjandeambassad. Syftet är att uppmärksamma utlandsmyndigheter som lyckats särskilt väl i sitt främjandearbete och som kan vara en inspiration för andra.

Juryn tittar på huruvida ambassaden eller ambassadens projekt är innovativt, integrerat, långsiktigt samt på påvisade resultat och exceptionella framsteg. Utöver detta har juryn även tittat på om ambassaden genom sitt främjande bidragit till aktuella politiska prioritieringar, såsom att genomföra åtgärderna i regeringens exportstrategi samt handlingsplanen för den feministiska utrikespolitiken.

 

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha