Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Höjning av studiemedlen med ca 300 kronor

Publicerad

Samtidigt som fler har ett jobb att gå till och i takt med att det går bra för Sverige letar företag efter personer med rätt kompetens. Det svenska studiemedelssystemet möjliggör för människor att söka sig vidare till studier eller att senare i livet återuppta studier. Genom utbildning stärker vi samhällets kompetensförsörjning och bidrar till Sverige som kunskapsnation.

För att stärka de studerandes ekonomiska situation under studietiden föreslår regeringen i samarbete med Vänsterpartiet i budgetpropositionen för 2018 en höjning av studiemedlens bidragsdel. Förslaget innebär att bidragsdelen inom studiemedlen höjs med ca 300 kronor per studiemånad.

- Vi vill att fler ska kunna studera. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan höja studiemedlens bidragsdel så att totalbeloppet blir ca 11 300 kronor per månad, säger Anna Ekström gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Studiemedlens totalbelopp kommer efter höjningen bli 2 611 kr per vecka, varav 791 kronor avser bidrag och 1 820 kronor avser lån, vid heltidsstudier. Detta motsvarar ca 11 300 kronor per studiemånad. Genom satsningen på studiebidraget kommer fördelningen mellan lån och bidrag bli jämnare.

Studiemedelsbeloppet föreslås höjas från och med den 1 juli 2018.

Budgetpropositionen 2018 baseras på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00