Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet, Regeringen

Kunskapsläget kring värdebaserad vård ska kartläggas

Publicerad

Regeringen har gett Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att kartlägga kunskapsläget kring styrmodellen värdebaserad vård.

Flera sjukhus i Sverige, bland annat Nya Karolinska i Stockholm, inför just nu styrmodellen värdebaserad vård. Eftersom nya styrmodeller kan påverka förutsättningarna för hälso- och sjukvården att ge vård som utgår från patientens behov anser regeringen att den samlade kunskapen om styrmodellen bör kartläggas.

- Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Eftersom nya styrmodeller inom hälso- och sjukvården kan påverka förutsättningarna att ge vård som utgår från patientens behov är det viktigt med evidensbaserad kunskap om dessa modeller och i förlängningen dess inverkan på vården, säger socialminister Annika Strandhäll.

SBU får 1 miljon kronor under 2017 för uppdraget som ska redovisas senast 31 maj 2018.

Vad är värdebaserad vård?

Värdebaserad vård är ett begrepp som ofta förknippas med ett sätt att definiera värdet av vården som relationen mellan hälsoutfallet för patienten och vårdens kostnad.

 

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00