Medarbetare i välfärden ska få större inflytande när nationella riktlinjer tas fram

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att kartlägga hur statliga myndigheter involverar medarbetare från kommunal verksamhet när styr- och stödmaterial ska tas fram.

Uppdraget är en del av regeringens tillitsreform för att skapa mer effektiva offentliga verksamheter. Det är viktigt att de statliga myndigheternas arbete gentemot kommunsektorn bidrar till att skapa god kvalitet ute i verksamheterna. I den frågan har medarbetarna i verksamheterna en viktig roll att spela för att bidra med kunskap, erfarenhet och andra perspektiv. Uppdraget ska ge regeringen ett värdefullt underlag för att utveckla myndigheternas stöd till kommunala verksamheter så att det blir mer verksamhetsanpassat och tillitsbaserat.

- Vi måste komma bort från detaljstyrningen i välfärden och ta tillvara på professionernas kompetens. Idag är det alltför svårt att styra utifrån kvalitet, istället styr man ofta efter det som är lätt att mäta. De som jobbar i välfärden och nära medborgarna har ofta bäst kännedom om verksamheterna, därför ska de självklart involveras när nationella riktlinjer tas fram, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

- Regeringen prioriterar nu reformer för att välfärdens medarbetare och deras kompetens ska värderas högre. Vi vet hur viktigt inflytande över sitt arbete är som en grund för friska arbetsplatser, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringens tillitsreform syftar till att utveckla formerna för den statliga styrningen genom att balansera behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet.

 

Kontakt

Isabell Ekvall
T.f. pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju