Nästa steg mot en mer jämlik hälsa på remiss

Annika Strandhäll tog i juni emot slutbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa; ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett arbete för en god och jämlik hälsa”. Nu skickas kommissionens slutsatser på remiss till 157 remissinstanser.

– Klyftorna i Sverige är för stora. Kommissionen pekar på att förutsättningarna för jämlik hälsa ligger i jämlika livsvillkor. Det visar att det behövs ett helhetsgrepp med utgångspunkt i tidiga och förebyggande insatser, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Vi skickar nu förslagen på en bred remiss och vill med remissinstansernas svar kunna gå vidare med konkreta förslag för att minska hälsoskillnaderna i Sverige. Regeringens mål är att de påverkansbara hälsoskillnaderna ska slutas inom en generation, säger socialminister Annika Strandhäll.

Hälsoskillnaderna i Sverige är påtagliga både inom och mellan grupper. Kommissionens uppdrag var att lämna förslag på hur hälsoskillnaderna kan minska. Utredningens slutsatser har nu analyserats i Regeringskansliet och skickas på remiss till och med 30 nov 2017.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju