Pressträff med anledning av överenskommelse om ytterligare åtgärder för att stärka försvaret

Tid:
Plats: Rosenbad

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Centerpartiet har undertecknat en överenskommelse om ytterligare åtgärder för att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Uppgörelsen har skett inom ramen för Försvarsbeslutet 2015.

Med anledning av detta anordnas en pressträff med försvarsminister Peter Hultqvist (S), Anders Schröder (MP), Hans Wallmark (M) och Daniel Bäckström (C).

 

Anmälan till:

Marcus Björkman, Försvarsdepartementet

072-236 46 44

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon 08-405 25 15
Mobil 072-238 77 44
e-post till Marinette Nyh Radebo